Leiebil på Island

Kjøring på Island

Det er ikke vanskelig å kjøre på Island, men det innebærer en viss utfordring. Fartsgrensene er lavere, og enkelte veier i fjellene (høylandet) er ikke åpne vinterstid fordi det er ufremkommelig. Derfor er det viktig at du planlegger bilvalget etter hvilke veier du har tenkt å ta på islandsturen. De fleste fjellveier og veier i de indre delene av Island er grusveier. Dette gjelder også visse strekninger av ringveien som går rundt øya. Veidekket på grusveiene kan være løst langs veikantene. Ved møter bør man sakne farten og kjøre forsiktig. Fjellveiene er smale og egner seg ikke til høye hastigheter. Det samme gjelder broer, som ofte bare har plass til én bil av gangen. De fleste fjellveiene er stengt til slutten av juni, av og til enda lenger på grunn av veiforhold som gjør dem ufarbare. Når disse veiene åpnes, kan man bare kjøre med firehjulsdrevne biler på mange av dem. Undersøk nøye hvilke veier du kan kjøre det leide kjøretøyet på.

Forbered deg godt og respekter trafikkreglene. Aktuell informasjon om været og veiene på Island finner du på nettstedet til det islandske veivesenet

 

Om å kjøre rundt Ringveien

Hovedveien rundt Island heter ”ringveien” (Riksvei 1) og er 1.399 km lang. Veien forbinder de største stedene og passerer gjennom den mest interessante delen av landet. Ringveien er for det meste asfaltert og tofelts. Fartsgrensen i tettbebyggelsen er 50 km/timen og på landeveien er den 90 km/timen på asfalterte veier. Det tar omtrent en uke å reise rundt hele Ringveien hvis man kjører i rolig tempo og gjør mange stopp langs veien.

Guide: Kjøring på Island

Video: Kjøring på Island

Kjøring på grusveier

Fra Ringveien leder flere mindre veier til severdigheter og mindre lokalsamfunn. Majoriteten er grusveier som krever særskilt oppmerksomhet under kjøringen, men det er ingen problemer å ta seg frem med en tohjulsdrevet bil. Fartsgrensen er 80 km/timen. Grusveiene har ofte en løs overflate, spesielt ute i veikanten, så kjør forsiktig. Ved møtende trafikk, senk farten for å redusere risikoen for steinsprut. Veiene er smale, spesielt over broer hvor kun et kjøretøy kan passere om gangen. Det er også helt vanlig at sauer og islandshester krysser veiene.

 

Kjøring i høylandet og på F-veier på Island

For å kjøre på fjellveiene trenger du en 4-hjulsdrevet bil med god klaring. Disse grusveiene er ofte smale og ikke egnet for å kjøre fort på. Fjellveiene er markert med en F foran veinummeret på skilter og kart. Mulighet for assistanse finnes kun i liten utstrekning og mobildekningen er ytterst begrenset. De fleste fjellveiene er stengt til slutten av juni eller senere fordi våte og leirete forhold gjør dem ufremkommelige.

Guide: Hvordan kjøre i høylandet

 

Fartgrenser og andre regler

Høyeste tillatte hastighet på Island er 50 km/t i byområder, 80 km/t på grusveier og 90 km/t på asfaltveier. Det er påbudt ved lov å bruke frontlys hele døgnet. Det er påbudt å bruke sikkerhetsbelte, og islandsk lov forbyr kjøring under påvirkning av alkohol.