Före resan

Innfør reisen

Oppdatert: 16. juni 2021

Jeg har blitt fullt vaksinert mot Covid-19
Alle reisende som har blitt fullt vaksinert, kan nå reise til Island. Fra 1. Juli blir du ikke testet ved ankomst hvis du fremviser dokumentasjon på at du er fult vaksinert eller har hatt sykdommen. Barn født 2005 eller senere følger de regler som gjelder for den voksne de er i følge med.

Jeg har hatt Covid-19
Hvis du har et gyldig sertifikat som viser at du har hatt Covid-19 og har antistoffer, kan du komme inn på Island.  Sertifikatet må bevise at personen allerede har fått Covid-19 og gjenopprettet, og utstedes innenfor EØS / EFTA-området. Fra 1. Juli blir du ikke testet ved ankomst hvis du fremviser dokumentasjon på at du er fult vaksinert eller har hatt sykdommen. Barn født 2005 eller senere følger de regler som gjelder for den voksne de er i følge med.
 
Jeg har ikke blitt vaksinert eller hatt Covid-19
Land er klassifisert i forskjellige risikosoner. Hvis du kommer fra et land med lav infeksjonsfare (grønn eller oransje eller rød sone) og kan vise en negativ PCR-test tatt innen 72 timer etter avreise, må du gjennomgå doble tester med en fem dagers karantene imellom.

I påvente av standardisering av et internasjonalt digitalt vaksinesertifikat godtar Island den attesten du får når du vaksinerer deg på legekontoret eller vaksinesenteret. Du må også være fullvaksinert, og 2 uker etter andre dosen. Under finner du kriterier for attesten.

Vaccination certificates must fulfill the following criteria

Must be submitted in Icelandic, Danish, Norwegian, Swedish, English, or French. 

  • First name and last name (comparable to travel documentation).
  • Date of birth.
  • Name of the vaccinated disease (Covid-19).
  • Where and when the vaccinations took place (date(s))
  • Vaccination must be complete; the number of doses required to complete the vaccination for each vaccine must be according to manufacturer recommendations.
  • Information on the issuer of the certificate (Healthcare Professional/Institution), along with a signature in the case of an international vaccination certificate.
  • Name of the vaccine.
  • Manufacturer of vaccine and batch number.

Selv om Island er med i Schengen-avtalen, anbefaler vi at du alltid reiser med pass. Hver passasjer er ansvarlig for å skaffe nødvendige identifikasjonspapirer. Har du spørsmål? Kontakt ambassaden.

Vi tilbyr en avbestillingsforsikring som gjelder ved sykdom og som krever legeerklæring. Kostnaden er 395 kroner per person. Avbestillingsforsikringen kan kun tegnes ved bestilling av reisen, og skal betales sammen med første betaling.

Avbestillingsforsikringen er personlig og refunderes ikke ved avbestilling av reisen. Avbestilling skal skje snarest mulig dersom det oppstår hinder for gjennomføringen av reisen.

Avbestillingsforsikringen innebærer at du får tilbake hele reisebeløpet med unntak av en egenandel på 500 NOK. Det betyr at du som reisende er beskyttet mot andre kostnader enn hva som oppgis ovenfor. Dette gjelder i forbindelse med sykdom, ulykke eller dødsfall hos deg eller nære pårørende, i henhold til hva som er oppgitt i punkt 3.2.1-3.2.3, i de alminnelige reisevilkårene.

Av legeerklæringen skal det fremgå undersøkelsesdato, resultat og diagnose, at sykdommen er akutt og at sykdommen eller ulykkeshendelsen utgjør et alvorlig hinder for at den reisende kan foreta reisen. Avbestillingen må skje før reisens begynnelse. Avbestilling som må gjennomføres etter kontorstid (hverdager 08.00-17.00) eller lørdag, søndag/helligdager skal meddeles per fax (22 41 69 11) eller e-mail ([email protected]). 

Avbestilling som mottas av Vulkan Reiser AS etter reisens begynnelse blir ikke akseptert. Reisende har ikke rett til å avbestille reisen med legeerklæring dersom det ikke klart fremgår at sykdommen er akutt. Legeerklæring som mottas senere enn 7 dager etter avbestilling blir ikke tatt hensyn til.

Du kan bestille reisen til Island hos oss på Vulkanreiser selv om du ikke bor i Norge, men i et av de andre nordiske landene.

Avreise fra Sverige

Hvis du bor i Sverige, kan du bestille gjennom oss på Vulkanresor.

Bestill reisen din her på www.vulkanresor.se

Avreise fra Danmark

Hvis du bor i Danmark, kan du bestille gjennom oss på Vulkanrejser.

Bestill reisen din her på www.vulkanrejser.dk

Finner du ikke svaret på spørsmålene dine?

Kontakt oss ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, eller ta kontakt med vår kunnskapsrike selger direkte på telefon.