Före resan

Innfør reisen

Selv om Island er med i Schengen-avtalen, anbefaler vi at du alltid reiser med pass. Hver passasjer er ansvarlig for å skaffe nødvendige identifikasjonspapirer. Har du spørsmål? Kontakt ambassaden.

Vi tilbyr en avbestillingsforsikring som gjelder ved sykdom og som krever legeerklæring. Kostnaden er 395 kroner per person. Avbestillingsforsikringen kan kun tegnes ved bestilling av reisen, og skal betales sammen med første betaling.

Avbestillingsforsikringen er personlig og refunderes ikke ved avbestilling av reisen. Avbestilling skal skje snarest mulig dersom det oppstår hinder for gjennomføringen av reisen.

Avbestillingsforsikringen innebærer at du får tilbake hele reisebeløpet med unntak av en egenandel på 500 NOK. Det betyr at du som reisende er beskyttet mot andre kostnader enn hva som oppgis ovenfor. Dette gjelder i forbindelse med sykdom, ulykke eller dødsfall hos deg eller nære pårørende, i henhold til hva som er oppgitt i punkt 3.2.1-3.2.3, i de alminnelige reisevilkårene.

Av legeerklæringen skal det fremgå undersøkelsesdato, resultat og diagnose, at sykdommen er akutt og at sykdommen eller ulykkeshendelsen utgjør et alvorlig hinder for at den reisende kan foreta reisen. Avbestillingen må skje før reisens begynnelse. Avbestilling som må gjennomføres etter kontorstid (hverdager 08.00-17.00) eller lørdag, søndag/helligdager skal meddeles per fax (22 41 69 11) eller e-mail

([email protected]). Avbestilling som mottas av Vulkan Reiser AS etter reisens begynnelse blir ikke akseptert. Reisende har ikke rett til å avbestille reisen med legeerklæring dersom det ikke klart fremgår at sykdommen er akutt. Legeerklæring som mottas senere enn 7 dager etter avbestilling blir ikke tatt hensyn til.

Vi forholder oss alltid til Utenriksdepartementets reiseråd, og vi følger utviklingen av disse fra dag til dag. Pr. nå er det ingen endring i reiserådene fra UD, og det er derfor vanlige avbestillings- og endringsregler som gjelder. Dette kan forandre seg, og vi ber deg derfor forholde deg til informasjonen vi fortløpende legger ut på denne siden.

Les mer her:

UDs reiseinformasjon

 

Du kan bestille reisen til Island hos oss på Vulkanreiser selv om du ikke bor i Norge, men i et av de andre nordiske landene.

Avreise fra Sverige

Hvis du bor i Sverige, kan du bestille gjennom oss på Vulkanresor.

Bestill reisen din her på www.vulkanresor.se

Avreise fra Danmark

Hvis du bor i Danmark, kan du bestille gjennom oss på Vulkanrejser.

Bestill reisen din her på www.vulkanrejser.dk

Finner du ikke svaret på spørsmålene dine?

Kontakt oss ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, eller ta kontakt med vår kunnskapsrike selger direkte på telefon.