rådhus, island, reykjavik

Politikk og økonomi

ISLANDS POLITIKK OG ØKONOMI

Amerikansk og europeisk innflytelse møtes midt i Atlanterhavet, og for islendinger finnes det ingen grenser når det gjelder innovasjon og nyskaping. Ren, naturlig energi, hardt arbeid og et samfunn som preges av optimisme for fremtiden, har bidratt til den ekspansive økonomien de siste 50 årene, og du føler den globale pulsen som fører byen inn i fremtiden.

I dag lever islendingene i et samfunn med en levestandard som er en av de høyeste i verden, samtidig som de har tatt vare på de mektige naturkreftene landet besitter. For eksempel utnyttes jordvarmen til oppvarming av boliger og drivhus, vannkraften til energikrevende industrier og fisken fra de fremdeles uberørte fiskebankene som en etterspurt eksportvare. Turismen er en annen viktig næringsgren, og økonomien er serviceorientert.