perlan, skulpturer, island, reykjavik

Språk og kultur

Det Islandske språket og kulturen

Island ble kolonisert av norske vikinger i 874. Selv om moderne islandsk har gjennomgått forandringer i uttale og ordforråd, så snakker islendingene fremdeles i all hovedsak vikingenes opprinnelige språk, som et resultat av landets geografiske isolasjon. For å bevare språkets mangfold er man svært restriktiv med å ta inn lånord til islandsk. I stedet dannes nye ord som beskriver moderne fenomener ved å sette sammen eldre ord. Island er også alene om å bevare en annen nasjonal tradisjon, nemlig det å bruke farens navn i stedet for etternavn. En islendings fornavn etterfølges av hans eller hennes fars fornavn med tillegget -son eller -dottir. Medlemmer av samme familie kan derfor ha mange ulike etternavn, noe som ofte forvirrer utlendinger. Litteraturen og kunsten har vært frodig på Island siden den første bosetningen, og den lever fremdeles i alle islendingers hjerter. Rundt om i landet finner du mange interessante museer med lokale og historiske utstillinger. I Reykjavik blomstrer kulturlivet, og her er det musikkscener, teater, opera og gallerier med klassisk og moderne kunst.