Blå lagunen, island

Klima

DET ISLANDSKE KLIMAET

Til tross for den nordlige breddegraden har Island et mildt klima. Somrene er overraskende varme, og takket være golfstrømmen blir vintrene ikke så kalde som man skulle tro. Om sommeren er gjennomsnittstemperaturen 12–13 ºC, men ofte stiger temperaturen til over 20 ºC i innlandet. Dagene er lange, og spesielt i juni går solen så å si aldri ned. I januar er gjennomsnittstemperaturen -1 ºC. Landets bevokste deler kjennetegnes av grønn og frodig vegetasjon med gress, dvergbjørk og ulike mosearter.