Avbestillingsforsikring ved sykdom

Vi tilbyr avbestillingsforsikring som gjelder ved sykdom og som krever attest av lege. Kostnaden er 595 NOK per person. Avbestillingsforsikring kan også tegnes ved bestilling av reisen og må betales sammen med første betaling.

Avbestillingsforsikring er personlig og refunderes ikke ved avbestilling av reisen. Avbestilling skal gjøres så snart som mulig om det oppstår et hinder for reisen.

Avbestillingsforsikring innebærer at du får tilbake hele reisebeløpet unntatt en egenandel på 600 NOK. Som reisende er du også beskyttet mot andre kostnader enn det som oppgis ovenfor, i forbindelse med sykdom, skader eller dødsfall hos deg eller nære pårørende ifølge punkt 3.2.1–3.2.3 i de generelle reisevilkårene.

Gravide kan tegne avbestillingsforsikring så lenge hjemreisedatoen er minst åtte uker før planlagt fødsel.
Hjemreise senest i 31. uke.

Ved avbestilling:
Legeattesten skal vise undersøkelsesdato, resultat og diagnose, at sykdommen er akutt, og at sykdommen eller skaden utgjør et alvorlig hinder for at den reisende kan gjennomføre reisen. Avbestillingen skal skje før reisen begynner. Avbestilling som må gjøres etter kontortid på hverdager (09.00–17.00), lørdag, søndag eller helligdager, sendes via faks til 22 41 69 10 eller på e-post til [email protected]. Avbestilling som Vulkan Resor AB mottar etter at reisen har begynt, blir ikke akseptert. Reisende har ikke rett til å avbestille reisen med en legeattest hvis attesten ikke klart viser at sykdommen er av akutt art. Legeattest som mottas senere enn syv dager etter avbestilling, tas ikke hensyn til.

Inkludert og tilvalg