Klimakompenserte

Klimakompenserte flyreiser

REIS FORSVARLIG MED VULKANREISER

Reis forsvarlig med Vulkanreiser. Å reise beriker livet, det viser oss et større bilde og gir oss perspektiv som bidrar til en mer tolerant og inkluderende verden. Men å reise har negativ innvirkning på klimaet. Derfor har vi gjort det mulig for våre kunder å klimakompensere sine flyreiser gjennom GreenSeat. Samme mengde CO2 og klimagasser som slippes ut i atmosfæren på grunn av nettopp din reise, vil hindres i å slippes ut et annet sted i verden.

HVORDAN HAR VI BEREGNET KLIMAKOMPENSASJONEN?

Vi bruker GreenSeats sonemodell for å regne ut hvor mye det koster å klimakompensere hver flyreise med oss. Sonemodellen er basert på det gjennomsnittlige CO2-utslippet for en tur-/returreise til et reisemål innenfor et bestemt geografisk område.

En flyreise medfører flere miljøskadelige utslipp enn bare CO2. Derfor har vi også valgt å kompensere for de klimagassene som flyet slipper ut. Dette plasserer oss i Sone 1 – Climate neutral. Det betyr at dine flyreiser med oss ikke bare er CO2-nøytrale, men klimanøytrale.
I tabellen nedenfor kan du se hvor store de faktiske CO2-utslippene er for en reise til Island fra ulike flyplasser. Høyre kolonne viser hvor stor kompensasjonen må være for å kunne regnes som klimanøytral. Vi bruker Sone 1 – Climate neutral, som kompenserer for 0,95 tonn.

 

HVOR GÅR PENGENE?

Pengene du betaler for klimakompensasjon, går til GreenSeat, som investerer dem i bærekraftige prosjekter i Afrika og India. Disse prosjektene vil sikre at samme mengde CO2 som slippes ut i atmosfæren, forhindres i å slippes ut andre steder ved at man gir husholdningene tilgang til bærekraftig energi, noe som også bidrar til å støtte lokalbefolkningen.

HVORDAN VET JEG AT PENGENE ENDER PÅ RIKTIG STED?

GreenSeat sertifiseres av de uavhengige organene VCS og Gold Standard. Dette betyr at prosjektet hvert år må vise at det oppfyller visse kriterier. På Vulkanreiser vil vår revisor hvert år bekrefte at vi har betalt inn klimakompensasjon for alle reisende.